საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„განათლების მეორე შესაძლებლობის“ მონიტორინგის შეფასების ინსტრუმენტის განხილვა