საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ქართულ-ესტონური საგანმანათლებლო პროექტის ფარგლებში ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა დაინერგება