საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიის პროცესში ახალი პარტნიორი ერთვება