საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ტრენერთა ტრენინგი მეწარმეობაში გერმანელი ექსპერტების მიერ ჩატარდა