საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონფერენცია აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტების თემაზე