საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შემაჯამებელი (დასკვნითი) შეხვედრა პოტენციურ ავტორთა მხარდასაჭერად