საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ტრენინგი გრიფირების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემასთან დაკავშირებით