საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ განათლებაში სამშენებლო სექტორთან თანამშრომლობა გაღრმავდება