საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროგრამის ,,შრომითი უნარების განვითარება სკოლის მოსწავლეებში,, პრეზენტაცია