საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოება გრძელდება