საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ხუთი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე კურსდამთავრებული სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმში“ დასაქმდა