საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თსუ-ს ბაზაზე მომზადებული გადაცემა ,,უნი-ვერსია” რეგიონულ ტელევიზიებში გავიდა