საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დუალურ პროფესიულ განათლებაზე კონფერენცია გაიმართა