საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საინფორმაციო შეხვედრა სამუშაოზე დაფუძნებული-დუალური მიდგომით სწავლებაზე