საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შემუშავდა განახლებული განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა