საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თბილისის 47-ე საჯარო სკოლაში სპორტის გაკვეთილების პილოტირება დაიწყო