საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოში სწავლის მსურველ უცხოელთა რიცხვი 50%-ით გაიზარდა