საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების თემატური ჯგუფის შეხვედრა