საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა პროფესიულ ცენტრში სადურგლო საწარმო გახსნა