საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კოლეჯი „სპექტრი“ უახლესი სტანდარტების ლაბორატორიებით აღიჭურვა