საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საკანონმდებლო ცვლილებები განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან დასაახლოებლად