საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თეოლოგიაში პირველი სადოქტორო ნაშრომი შეიქმნა