საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ჯანსაღი ცხოვრების წესის კამპანიის შემაჯამებელი პრეზენტაცია