საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის (პროექტი) საჯარო განხილვა