საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება