საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მანდატურებს სამედიცინო დაზღვევის პოლისები უფასოდ გადაეცათ