საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართვლოსა და კვიპროსს შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობა გაღრმავდება