საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული კოლეჯის „მოდუსი“ და კერძო კომპანიის ერთობლივი პროექტი დასრულდა