საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მსოფლიო ბანკი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებს კვლავ მხარს დაუჭერს