საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

აიტის მიმართულებით პირველი უმაღლესი პროფესიული განათლების კოლეჯი შეიქმნება