საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა სრული პედაგოგიური კურსი გაიარეს და სერტიფიკატები მიიღეს