საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აცხადებს კონკურსს სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით!