საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონკურსი ინფორმატიკის ოლიმპიადის ჩატარების მიზნით