საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სტრატეგიული დაგეგმვის სახელმძღვანელო პროფესიული კოლეჯების მენეჯერებისთვის