საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონფერენცია „ქალის როლი ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში“