საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

იტალიის მთავრობის სტიპენდიები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და უცხოეთში მცხოვრები იტალიელი მოქალაქეებისთვის