საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეხვედრა მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდულ მიმართულებაზე პასუხისმგებელ პირებთან