საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ფრანგულ უნივერსიტეტში ქართული ენის კათედრა გაძლიერდება