საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინოვაციის კონკურსში გამარჯვებული გუნდი NASA-ში გაემგზავრება