საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ჩეხეთის სტიპენდიების პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2018- 2019 სასწავლო წლისთვის