საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონფერენცია სახელწოდებით „უსაფრთხო სკოლა“ გაიმართა