საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ქართულ და აზერბაიჯანულ უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობა გაღრმავდება