საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ლაგოდეხის ფილიალი პროფესიული სტუდენტების მისაღებად მზადაა