საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ტექნიკური დახმარება პროფესიული განათლების გაძლიერებისთვის