საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა პროფესიული განათლების საკითხები შვეიცარიის დელეგაციასთან განიხილა