საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

„სახელმწიფო და საერთაშორისო შეფასება: სასკოლო განათლების ძირითადი გამოწვევები“