საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამუშაოზე დაფუძნებული პროფესიული განათლების მასშტაბები გაიზრდება