საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიხეილ ჩხენკელი აიოვას (აშშ) სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს შეხვდა