საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ევროკომისიის ექსპერტების მესამე ვიზიტი საქათველოში