საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბიოლოგიის ახალი სტანდარტის დანერგვის მოდელირება - შემაჯამებელი შეხვედრა